Sunday, 25 February 2018

INSURANS

Berkenaan hal insurans, pihak kami sukacitanya memaklumkan bahawa bayaran yuran RM60 bagi peserta Kasih 7 telah meliputi bayaran insurans.

0 comments:

Post a Comment