Sunday, 25 February 2018

FUNRIDE MTB

Kami kami ingin menjelaskan disini bahawa program Kasih 7 ini merupakan sebuah program Funride versi MTB. Oleh itu, tiada pengasingan kategori bagi para peserta.

0 comments:

Post a Comment